årsmöte för klubben…………………………………….

 

 

klubben hade i vecka sitt årsmöte avseende säsongen 2022-23.   Ett välbesökt ( sanning med modifikation) möte gick igenom verksamhetsberättelsen, ekonomísk rapport samt revisorernas utlåtande.
Val förättades och gav följande styrelse för det nya verksamhetsåret:

Ordf. Wåge Josefsson
Kassör: Sten Eliasson
Sekr: Mia Runesson Andersson
led: Anders Hjelm
led: Terhi Pitkämäki
led: Christoffer Tegnhammar
suppl: Jessica Sjören
suppl: Jonas Molander

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar förekom prisutdelning, lotteri samt en god fika signerad Mia Runesson Andersson.